23 Şubat 2011 Çarşamba

Manisa urganlı belediyesi itfaiyeci alacak

URGANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilen şartlar ile, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye Eri kadrolarına açıktan atama ile alım yapılacaktır.
ATAMA YAPILACAK KADROLAR
S.No
DERECESİ
ÜNVANI
ADET
CİNSİYET
KPSS PUAN TÜRÜ
TABAN
PUAN
TAHSİLİ
1
10
İtfaiye Eri
1
E-K
KPSSP93
2010
70
2 Yıllık Yüksek Okul Mezunu olmak.
2
13
İtfaiye Eri
1
E-K
KPSSP93
2010
70
Lise Mezunu olmak.
BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A ) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak
2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak,
3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.
4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış, Tecilli yada muaf olmak,
5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,
6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)
8. 1.Sıra No'da belirtilen 10. derece İtfaiye Eri Kadrosu için 2 Yıllık Yüksek Okulu Mezunu olmak.
9. 2.Sıra No'da belirtilen 13. derece İtfaiye Eri Kadrosu için Lise Mezunu olmak.
10.2010 yılı (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan ve üzeri almış olmak.
11. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava
giriş belgeleri 04 Mart 2011 Cuma günü saat:08.00 ile 17.00 saatleri arasında Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.
12. Ayrıca Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi, fobisi olmamak kaydıyla, İtfaiye Teşkilatının Çalışma şartlarına uygun olmak.(Bu konuda Sağlık Raporu istenir.)
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvurular 01 Mart 2011 Salı günü saat:08.00 ile 02 Mart 2011 Çarşamba günü Saat:17.00'ye kadar Urganlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Urganlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)
2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.
5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
7. Muhtardan veya Nüfus Dairesinden (bilgisayar çıktısı) ikametgah.
SINAV YERİ ZAMANI VE SAATİ :
Sınav yeri Urganlı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; .07.03.2011 Pazartesi günü saat:10.00'da yapılacaktır.
Dayanıklılık sınavı yine aynı gün saat:14.00'de Belediyemiz futbol sahasında yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar dayanıklılık testi için yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.
SINAV KONUSU (MÜLAKAT)
a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
e) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME
Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alımları Alfabetik Soyadı sırasına göre olur. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek, Sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.
Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar yedek üye belirlenecektir.
Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Atama yapılacaklara sınavın bitiş tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde Belediyemiz İlan Panosunda ilan edilir.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da tamamını alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.
Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.04/02/2011
İLAN OLUNUR.
ADRES : Urganlı Belediye Başkanlığı
İstiklal Mahallesi Kavak Sk.No:3 URGANLI-45420
TURGUTLU / MANİSA
TELEFON : (0236) 3451001
FAKS : (0382) 3451028

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder