23 Şubat 2011 Çarşamba

Yozgat ozan belediyesi itfaiyeci alacak

YOZGAT İLİ SARAYKENT İLÇESİ OZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Ozan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

DERECESİ
ÜNVANI
ADET
CİNSİYET
TAHSİLİ
11
İtfaiye Eri
1
E/K
Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak

TOPLAM
1
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olmak.2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak
3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak.
5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak) 8. Lise ve Dengi Okul Mezunları için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 Yılında yapılan sınavlarına girmiş ve KPSSP94 türünden en
az 65 puan ve üzeri almış olmak.
9. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır.


BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular 02.03.2011 tarihinde başlayıp 04.03.2011 günü saat 17.00 da sona erecektir. Ozan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. İnternet ya da posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)3. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.4. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf5. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya Noter tasdikli veya ÖSYM’ce onaylı sureti.6. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış). 7. Sağlık Raporu, son 30 gün içerisinde alınmış olması ve “İtfaiye eri olmasında sakınca yoktur” ibareli olması gerekmektedir.

SINAV YERİ VE SAATİ
Sınav yeri Ozan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 07.03.2011 Pazartesi günü saat 10.00' da yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihic) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunud) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuate) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.
Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısı kadar yedek üye belirlenecektir.
Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınavı kazanan asil ve yedek adayların isim listesi başarı sırasına göre Belediye İlan tahtasında asılacaktır.

Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder