22 Mart 2011 Salı

Tokat itfaiye eri alımı yapılacak

TOKAT REŞADİYE CİMİTEKKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 iııci maddesi ile bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile, Belediyemizde boş bulunan Aşağıda Unvan. Derece. Sınıfı ve Sayfan belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER

Sınıfı Kadro Unvanı Derece si Aded i Cinsiyeti Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 11 1 E/K En az lise ve dengi okul mezunu olmak
TOPLAM 1 -
B-İTFAİYE ERİ OLMAK İÇÎN:

a) T.C. vatandaşı olmak

b) En Az Lise Ve Dengi Okul Mezunu Olmak

t) Sağlık açısından kapalı mekan , dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak

d) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli
bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.(Sağlık Kurulu Raporu istenir.)

e) Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyıınuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+.-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı 2010 sınavlarına girmiş, KPSS3 puan türünden 100 tam puan ii/.er.nden ihıi az 67 puan almış olmak

h) Cinsiyeti erkek -Kadın olmak

f)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

I) Sınavın Yapıldığı Tarih İtibari ile 30 Yaşını Doldurmamış Olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:Başvurular 21.03.2011 pazartesi günü başlayıp, 23.03.2011 Çarşamba günü saat 17:00 de sona erecektir. Başvurular Cimitekke belediyesine şahsen yapılacak olup, posta ve internet yoluyla yapılan muracatlar ve siiresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: Cimitekke Belediyesinden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir,

1- Başvuru belgesi

2- Nüüis Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

3- Ögrenim durumlarım gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

4- Kl'SS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

5- Srtiı 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

6- Sağlıl< ücağı'ndan alınmış boy ve kilo tespitini belirtir belge.(Sınav sonunda Sağlık Kurulu Raporuyla değiştirilecektir.) 7- Sabıka Kaydı 8- Sağlık Raporu Askerliğini Yapmış, Tecilli veya Muaf Olduğuna Dair Yapılı Beyaıı. SİNAV YERİ VE SAATİ Cimitekke Belediye Başkanlığı Belediye Meclis Salonu'nda 31.03.2011 Perşembe saat 10.00' da sözlü sınav yapılacak olup. İtfaiye eri adayları sözlü mülakata ayrıca uygulamalı fiziksel aktivitelere tabi tutulacaktır SINAV KONUSU (MÜLAKAT) aı Türkiye Cumhuriyet Anayasası hı Auıtiirk İlkeleri ve inkılap Tarihi c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu d) Mııhalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat. Ve : ygulamalı fiziksel akriviteler. DEĞERLENDİRME :Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak ü/c re. ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Başarı notu , sözlü mülakat sınavında alınan not ile KPSS notun ortalamayıdır. Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL. Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir. Sınav sonucu www.cimitekke.bel.tr adresinde yayınlanacak ve Sınavı kazananlara yazılı olarak bildirilecektir. Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. İLANEN DUYURULUR Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder